PKN Alblasserdam

Welkom bij PKN Alblasserdam

In Alblasserdam vormden de wijkgemeenten Grote kerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk samen van oudsher de Hervormde Gemeente Alblasserdam. Na het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is er gewerkt aan de Protestantse Gemeente Alblasserdam. Samen met de Havenkerk (Gereformeerde kerk) is de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) gevormd. Inmiddels zijn de Havenkerk en de Ontmoetingskerk gefuseerd en is de nieuwe gemeente De Brug ontstaan. Dit is de website van Protestantse Gemeente Alblasserdam. Hier vindt u informatie over de overkoepelende organen van de Algemene Kerkenraad en kunt u doorgaan naar de websites van de wijkgemeenten.

Welkom bij PKN Alblasserdam

Wijkgemeente

De Brug

De Brug
Bezoek website

Ons logo geeft de veelkleurigheid van onze gemeente aan, die bijvoorbeeld doorklinkt in ‘het inspirerende lied’ dat wekelijks terugkomt in de eredienst. Iedere zondagochtend is om half tien de wekelijkse eredienst. Naast onze eigen predikant gaan er in de diensten gastpredikanten voor. Door de week worden er diverse activiteiten georganiseerd.


“Geroepen door Gods liefde willen wij, met passie voor mensen, ruimte maken voor de ander en omzien naar elkaar, zo verschillend als we zijn.”

Ds. Carol van Wieren,
Ds. Carol van Wieren,

Wijkgemeente

Grote Kerk

Grote Kerk
Bezoek website

Wij geloven dat God deze wereld gemaakt heeft. Hij zorgt voor ons als een Vader die er altijd voor Zijn kinderen is. God heeft ons gemaakt om voor Hem te leven. Hij vraagt van ons dat we Hem méér liefhebben dan wie dan ook, en dat we andere mensen liefhebben als onszelf.


“Welkom in de Grote kerk van de Protestantse Gemeente Alblasserdam”

Ds. R.W. van Mourik
Ds. R.W. van Mourik

Wijkgemeente

Ichthuskerk

Ichthuskerk
Bezoek website

De Ichthuskerk is een confessionele wijkgemeente, die vanuit de eenheid in Christus een warme en open plek wil zijn. Staande op de schouders van wie ons zijn voorgegaan, willen we het geloof ook vandaag handen, voeten en woorden geven. De Bijbel is hierbij onze bron en norm.


“Het woord Ichthus staat voor: Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker. Je bent welkom bij Hem en bij ons.”

© 2023 PKN Alblasserdam — Gebouwd door Qubiqx