PKN Alblasserdam

Algemene Informatie

Informatie over verschillende onderwerpen die raakvlakken hebben met de Protestantste Gemeente Alblasserdam

Algemene Informatie

Organisten 

In elk kerkgebouw is een orgel aanwezig voor de begeleiding van de gemeentezang. Voor het bespelen van deze orgels is een aantal organisten beschikbaar. De beoordeling van de muzikale vakkundigheid ligt bij de daartoe aangewezen hoofdorganist. De hoofdorganist bepaalt tevens de mate van het onderhoud en de intonatie van de orgels. Voor informatie e.d. met betrekking tot de orgels en de organisten die deze orgels bespelen kunt u zich in verbinding stellen met de hoofdorganist, dhr. Adriaan Arkeraats, Salamander 2, tel. 078-6934521, e-mail hoofdorganist@kerkenpad.nl

Kerkblad SPRKND 

Eens in de vier weken verschijnt het kerkblad SPRKND. Hierin vindt, naast informatie uit de wijkgemeenten, bezinnende informatie rond een thema, interviews, meditaties, boekbesprekingen etc. SPRKND wordt thuisbezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Alblasserdam. De redactie wordt gevormd door een achttal gemeenteleden uit de drie wijken en is bereikbaar via redactie@pknalblasserdam.nl. Voor vragen over administratie/bezorging: tel. 078-6917853, email info@pknalblasserdam.nl. Op deze website vindt u onder "Sprknd" alle pdf-bestanden van de verschenen nummers.

Kerkradio

Voor gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een kerkradio. Via de kerkradio kunt u de diensten beluisteren vanuit de Grote Kerk, de Ichthuskerk, de Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Havenkerk. Daarnaast worden zo mogelijk ook doordeweekse bijeenkomsten zoals huwelijksinzegeningen, rouwdiensten, wijkavonden e.d. uitgezonden. De kosten van een abonnement zijn € 5,- per maand, vier keer per jaar te voldoen via automatisch incasso. Mocht u (tijdelijk) door omstandigheden niet naar de kerk kunnen, dan is het ook mogelijk om een kerkradio voor een kortere periode aan te sluiten. Klachten over de ontvangst van Kerkradio of uw KWR-kastje kunt u melden aan dhr. Rien van Delft, tel. 06-42168188, email rienvandelft@gmail.com

Ringleiding 

De Grote Kerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk zijn voorzien van een ringleiding voor slechthorenden. 

Archief Hervormde Gemeente Alblasserdam 

Alle notulen, verslagen, agenda’s, ontvangen en verzonden brieven, etc. worden opgeslagen. Deze papieren vormen het archief van onze Hervormde gemeente. Dit archief bevindt zich in de Grote Kerk. Een groot deel van het oud-archief bevindt zich in het stadsarchief te Dordrecht (archiefnummer 500) en is daar door iedereen in te zien. Meer informatie bij de archiefbeheerders de heer G. Ouweneel, tel. 6914466, en de heer P. Janse, tel. 0184-682516. 

Drukkerij ‘De Combinatie’ 

Al vele jaren bestaat er een drukkerij die geheel beheerd wordt door een aantal vrijwilligers uit de wijken. De drukkerij is gehuisvest in de Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75, 2954 PC, tel. 078-6919417. Voor opdrachten, groot of klein, bent u welkom op vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur. (Indien nodig is de drukkerij ook op donderdag geopend.)

Kerkklokradio 

De Protestantse Gemeente Alblasserdam werkt bij toerbeurt mee aan kerkdiensten via Kerkklokradio. De kerkdiensten worden omlijst door geestelijke muziek, verzorgd door een team van de uitzendende kerk.  Kerkklokradio is te ontvangen op 97.3 FM in de ether, in Alblasserdam op 102.4 FM en in Molenwaard op 105.9 FM op de kabel. Kerkklokradio zendt uit op ‘s zondags van 07.00 tot 14.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 22.00 uur. Op woensdag zendt Kerkklokradio uit van 07:00 tot 24:00 en is er om 21:00 uur een meditatie te beluisteren, afwisselend verzorgd vanuit de verschillende kerken uit de regio. Website: www.klokradio.nl. Contactpersoon voor de Grote Kerk is Maarten Baars, Fop Smitstraat 52, 2953 XD Alblasserdam, tel. 06-41640640. Voor de Ichthuskerk is dit Martin Verhage, De Wig 16, 2954 CA Alblasserdam, tel. 078-6930517. Voor wijkgemeente De Brug is dit Jacob Verweij, Van Lennepstraat 1, 2951 TK. Alblasserdam, tel. 078-6919487. 

Identiteitscommissie ‘De Waard’ 

In de jaren 1960 is huize ‘De Waard’ ontstaan door een initiatief van de diaconie van de Hervormde gemeente Alblasserdam. In 2000 is het overgaan in handen van de stichting Waardeburgh en werd Huize De Waard ondergebracht in De Alblashof. Na een verbouwing enkele jaren geleden is de naam ‘De Waard’ weer in ere hersteld. Het adres is De Alblashof 1b, 2951 XR Alblasserdam, tel. 078 6921515. In 2008 heeft het College van diakenen de verantwoordelijkheid overgedragen aan de Algemene Kerkenraad. Hiermee draagt deze medeverantwoordelijkheid voor een passende invulling van de identiteitsgebonden activiteiten waaronder de wekelijkse erediensten en vier tot vijf keer per jaar een Avondmaalsdienst. Ook is er betrokkenheid bij de vieringen rondom de christelijke feestdagen. De uitvoering van deze activiteiten wordt georganiseerd door De Identiteitscommissie, de Identiteitscommissie is een orgaan van de stichting Waardeburgh. 

De Algemene Kerkenraad van de PGA doet voordracht voor vertegenwoordigers uit de wijken. Secretaris Identiteitscommissie: P.J. Verloop, tel. 078 6915640, email pjverloop@solcon.nl

RSIN-nummers i.v.m. belastingaangifte

Bij de penningmeesters van het College van Kerkbeheer en het College van Diakenen zijn vragen binnengekomen met betrekking tot de RSIN nummers. De nummers kunnen worden gevraagd bij het invullen van het belastingbiljet. 
De juiste nummers zijn:
 
Kerkbeheer
RSIN: 825849263
Naam: Protestantse Gemeente te Alblasserdam

Diaconie
RSIN: 826093498
Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Alblasserdam

Legaten 

Wanneer men de kerk bij testamentaire beschikking wil gedenken, dan kan dit door zich te wenden tot een notaris. De notaris kan de tenaamstelling verrichten onder: Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Alblasserdam. 

Vrijzinnige gemeente

De Vrijzinnige Gemeente Elthethokerk maakt geen deel uit van de Protestantse Gemeente Alblasserdam. Zij is wel aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland.  https://elthetokerk.nl/

Webmaster

Voor Ideeën, wijzigingen, aanvullingen of fouten, neem contact op met scriba2.wijk1@kerkenpad.nl

© 2022 PKN Alblasserdam — Gebouwd door Qubiqx