PKN Alblasserdam

Algemene Kerkenraad

van de Protestantse Gemeente Alblasserdam

Algemene Kerkenraad

 De algemene kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de wijkgemeenten van de PGA. In Alblasserdam is dat zodanig geregeld dat vanuit alle drie de wijken er één vertegenwoordiger is vanuit elk ambt. De voorzitter van de algemene kerkenraad is boventallig en vertegenwoordigt geen wijkgemeente. Het totaal aantal leden is dus 13. In heel veel zaken is de wijkgemeente autonoom, met name waar het gaat om identiteit en pastoraat. Bij andere zaken komt de algemene kerkenraad in beeld, b.v. bij het beroepen van een predikant. Dan behoeft de wijkgemeente instemming van de algemene kerkenraad. Heel nadrukkelijk (eindverantwoordelijk) is de algemene kerkenraad in beeld waar het gaat over rechtsposities, financiën en onroerend goed. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen voeren het beheer, maar de algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk. Samengevat is de algemene kerkenraad betrokken bij zaken die de wijken overstijgen en/of waar samenwerking afgestemd dient te worden. 

Correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient te worden gezonden naar de administratie, t.a.v.: 

  • A.H. Besemer, Rietgors 46, 2953 GB Alblasserdam; tel.: 06-47586780 of 06-13928341; e-mail: ak@kerkenpad.nl

© 2022 PKN Alblasserdam — Gebouwd door Qubiqx